Werkwijze

 

Wynveen is actief op het gebied van complete Turn-key “Green-field” projecten, maar ook op het gebied van modernisaties of uitbreidingen. Hiervoor zijn al tal van projecten succesvol tot een einde gebracht. In ons projectenoverzicht worden een aantal van deze projecten getoond.

Werkwijze

Wynveen International B.V. zorgt voor optimale begeleiding bij de totstandkoming van uw project.

 

Eerste fase
Op basis van de informatie die u verstrekt, maakt Wynveen een voorlopig plan. Cruciale uitgangspunten zijn daarbij de bestaande situatie of juist nieuwe ontwikkelingen, de haalbaarheid van het project en het beschikbare budget.

Tweede fase
Wynveen ontwikkelt een ontwerpplan met technische specificaties en een offerte. Deze gegevens vormen de basis voor de verdere besprekingen. Nadat er overeenstemming is bereikt over het definitieve plan begint Wynveen met de engineering.

Derde fase
Wynveen start de productie en de inkoop van onderdelen en machines.

Vierde fase
De medewerkers van Wynveen zorgen ervoor dat ter plaatse alle onderdelen en machines worden samengevoegd. Zij begeleiden vervolgens het opstarten van de installatie.

Vijfde fase
De service stopt niet na de ingebruikneming van de installatie. Wynveen biedt desgewenst hulp bij het opleiden en trainen van uw medewerkers en bij het onderhoud van de installatie.