Stoomsets

Het ontwikkelde stoominjectiesysteem op mixers, expanders en compacters bewerkstelligt een verhoogde conditionering van het persmeel en verbetert de persbaarheid.

Het unieke van het systeem is de volumevergrotende ontwateringspot na het reduceertoestel. Hierin ontstaat een stoomflash met als gevolg een oververhitte droge stoom.

Afhankelijk van de huidige installatie een verhoging van de perscapaciteit van 20% is geen uitzondering bij gelijk opgenomen vermogen. Dit betekent een enorme kostenbesparing.

Voordelen

  • Betere kwaliteit (droge) stoom
  • Stoom met hoge temperatuur, tot ca. 140° C
  • Hogere producttemperatuur door droge stoom
  • Energiebesparingen ten opzichte van de stoomboiler
  • Minimale vervuiling van product als gevolg van condens
  • Eenvoudig te installeren
  • Draagt bij aan toegenomen conditionering van het product